TOPLOTNA IZOLACIJA 

 

YTONG zid ne zahtijeva dodatnu termo oblogu, već termoizolaciju predstavlja sam YTONG materijal. Odlična toplotna izolacija koju osigurava YTONG Termoblok omogućava veliku uštedu energije prilikom grijanja zimi, odnosno hlađenja ljeti.


Milioni malih vazdušnih ćelija efikasno sprečavaju gubitak energije i obezbjeđuju i ljeti i zimi idealnu termoizolaciju.


Prilikom gradnje YTONG Termoblokom štedi se dvostruko: dodatna termoizolacija Vam nije potrebna, a istovremeno su troškovi grijanja i hlađenja objekta znatno niži!


Znate li da je YTONG Termoblok plus 30 jedini građevinski materijal na tržištu koji u jednom sloju od samo 30cm bez dodatne termoizolacije zadovoljava propisane vrijednosti koeficijenta prolaza toplote u zidu definisane novim pravilnikom o energetskoj efikasnosti? Preporučujemo ga za gradnju spoljašnjih zidova objekata u svim djelovima Crne Gore.