MISLITE NA PROTIVPOŽARNU SIGURNOST 

 

Na sreću, vrlo se rijetko nalazimo u stvarnoj opasnosti od požara. Ipak, u slučaju neposredne opasnosti, kuća građena YTONG-om pruža optimalnu zaštitu od požara!

 

Mjere protivpožarne zaštite su važna stavka prilikom gradnje. Stoga bi sopstvenu kuću trebalo sagraditi na način da bude sigurna i od požara. YTONG, kao čisti mineralni građevinski materijal je nesagoriv. Čak i tanki pregradni zidovi pružaju požaru dovoljno otpora da Vama i Vašoj porodici pruže najveću moguću sigurnost. I sve to bez povećanih troškova i bez dodatnih uređaja za protivpožarnu zaštitu!

 

YTONG zid djelotvorno štiti od požara jer je:

 

YTONG proizveden isključivo od negorivih mineralnih sirovina

već kao tanak zid nudi optimalnu protivpožarnu zaštitu

 

OTPORNOST PRI ZEMLJOTRESU

Nemojte zanemariti sigurnost od zemljotresa

 

Masivnost i otpornost na pritisak materijala preduslov su stabilnosti i otpornosti građevine. Kuća građena Ytong -om očuvaće svoju stabilnost i postojanost generacijama.

 

Ni jedan drugi građevinski materijal ne povezuje visoku stabilnost i optimalnu toplotnu izolaciju bolje od Ytong-a. Idealna kombinacija odlučujućih prednosti proističe iz jedinstvene ćelijske strukture. Ytong materijal garantuje postizanje jednake čvrstine u svim smjerovima bloka. Drugi građevinski materijali (blokovi i opeke), proizvedeni su sa vertikalnim šupljinama, stoga su sposobni preuzeti samo vertikalni pritisak, ali ne i horizontalni (zemljotres). To se primjećuje najčešće onda kada burgija pri bušenju rupe za tipl nestane u praznini. Za razliku od toga, zid od Ytong-a bez poteškoća nosi i teške terete kao što su viseći ormari i regali za knjige, a da se pri tom ne odlomi.

 

 

YTONG GARANTUJE VELIKU OTPORNOST NA ZEMLJOTRES:

 

Manja težina objekta te stoga manje horizontalne seizmičke sile

u slučaju snažnijeg zemljotresa Ytong zid kasnije gubi nosivost od drugih materijala i tako omogućava pravovremeno i sigurno napuštanje objekta