ŽIVITE ZDRAVO UZ PRIRODU! 

 

YTONG je proizveden od sirovina koje nas okružuju svuda u prirodi i koje su praktično neiscrpne: kvarcnog pijeska, kreča, cementa, gipsa i vode.

 

Kamen i drvo su najstariji i najbolji građevinski materijali koje čovjek upotrebljava od praistorije pa sve do danas. Za gradnju svojih domova, ljudi najradije koriste materijale iz prirodnih mineralnih sirovina koji u procesu proizvodnje zadržavaju svoje vrijednosti. Stoga je važno naglasiti da je uticaj YTONG-a kao građevinskog materijala na našu okolinu blagotvoran i neškodljiv, a objekti građeni YTONG-om osiguravaju zdravo stanovanje i to naravno, za neograničen broj godina.

 

YTONG je zbog svog sastava:

 

  • prirodan i neškodljiv građevinski materijal
  • sa procentom prirodne radioaktivnosti daleko manjim od drugih građevinskih materijala (3,5 puta manjim od opeke!)